Навчання за програмою подвійного диплому

Навчання в УАД і Європі за програмою подвійного диплому

В Українській академії друкарства діють 43 угоди про співпрацю із провідними вищими навчальними закладами світу. Наші студенти за програмою отримання подвійного диплому українського та європейського зразка навчаються в Краківському педагогічному університеті за спеціальністю «Видавництво та поліграфія»: спеціалізаціями «Технології електронних мультимедійних видань» та «Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв»; спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»: спеціалізацією «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва». В Познанському університеті ім. А. Міцкевича та Українському Вільному Університеті в Мюнхені за спеціальністю «Журналістика»: спеціалізаціями «Видавнича справа та редагування», «Реклама», «Зв’язки з громадськістю». Видання подвійних дипломів передбачає навчання за узгодженими навчальними планами і програмами, академічні обміни та мобільність для студентів і викладачів, проведення спільних наукових, культурних та спортивних заходів, видання наукових журналів, спільні публікації українських та європейських вчених.