Наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

Рада молодих учених і спеціалістів

Рада молодих учених Української академії друкарства — це молодіжна організація, яка об’єднує аспірантів та молодих викладачів академії віком до 35 років з метою активізації та координування наукових досліджень на засадах добровільної участі та спільності наукових інтересів.

Детальніше…

Студентські наукові товариства

Детальніше…

Конференції, олімпіади, конкурси

  1. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ»
  2. Науково-технічна конференція «АКТУАЛЬНІ ЗАДАЧІ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
  3. «Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємницьких структур в Україні»

Міжнародні стипендії, гранти

Грант – це цільова фінансова дотація, що надається вченим некомерційними організаціями на проведення наукових досліджень,навчання та інші цілі з наступним звітом про їх використання.

Міжнародні проекти спрямовані на: розвиток, модернізацію і розповсюдження нових навчальних програм, методів викладання або навчальних матеріалів; розвиток культури забезпечення якості; модернізацію управління та керівництва вищими навчальними закладами; зміцнення ролі вищих навчальних закладів у суспільстві та їх внеску в розвиток навчання.

Міжнародні стипендії це постійні грошові виплати, що надаються регулярно (зазвичай щомісяця) студентам вищих навчальних закладів, а також аспірантам та докторантам, за умови успішного навчання за кордоном та проведення наукових досліджень.

Корисні посилання

Міжнародні фонди

Навчальні програми

Стипендійні програми

Навчання в Європі

 

Наукові досягнення студентів

Протягом останніх років наші кращі студенти-науковці неодноразово ставали переможцями чи призерами різноманітних заходів із студентської наукової роботи. Таким чином, в академії вже є певні традиції участі наших студентів у Всеукраїнських конкурсах і виставках робіт, олімпіадах, конкурсах робіт.

Детальніше…