Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів

Загальна інформація

 

Українська академія друкарства є основним центром підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації для видавничо-поліграфічного комплексу України.

Докторантура

Докторантура в Українській академії друкарства є однією з форм підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

Детальніше…

Аспірантура

Аспірантура в Українській академії друкарства – це одна з форм підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації для видавничо-поліграфічного комплексу України.

Детальніше…

Здобувачам

Прикріплення здобувачами є однією з форм підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів, які самостійно працюють над докторською чи кандидатською дисертацією для здобуття відповідного наукового ступеня наук.

Детальніше…

Науковим керівникам

Науковий консультант призначається з числа висококваліфікованих науково-педагогічних і наукових кадрів – докторів наук для надання допомоги докторанту в написанні дисертації. Науковими консультантами можуть призначатися також провідні вчені – доктори наук сторонніх організацій.

Детальніше…

Кандидатські іспити

Кандидатські іспити є складовою частиною атестації науково-педагогічних та наукових кадрів.

Детальніше…

Нормативно-правова база

Посилання Нормативно-правова база

Оголошення