Зараховані на денну/заочну форму навчання

Зарахування 2016рік

бюджет контракт
Факультет ВПІТ
022 Дизайн
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
186 Видавництво та поліграфія
1-й курс

2-й курс

1-курс

2-курс

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
186 Видавництво та поліграфія
спеціаліст
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
186 Видавництво та поліграфія
магістр магістр
Факультет ЕОКС
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
1-й курс

 

1-курс

2-курс

061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
спеціаліст
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
073 Менеджмент (Управління фінансово-економічною безпекою)
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
магістр магістр
Факультет КПІ
131 Прикладна механіка
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
1-й курс

2-й курс

1-курс

2-курс

131 Прикладна механіка
133 Галузеве машинобудування
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
спеціаліст спеціаліст
131 Прикладна механіка
133 Галузеве машинобудування
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
магістр магістр
Заочний факультет
перший курс заочної форми навчання
за спеціальностями ступеня бакалавр
1-й курс 1-й курс
третій курс заочної форми навчання
за спеціальностями ступеня бакалавр
3-й курс 3-й курс
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
186 Видавництво та поліграфія
спеціаліст спеціаліст
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
131 Прикладна механіка
133 Галузеве машинобудування
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
186 Видавництво та поліграфія
магістр магістр