Програми творчих конкурсів, фахових випробовувань

ПРОГРАМИ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

для вступу на освітньо-професійну програму підготовки МАГІСТРІВ

за спеціальностями:

 1. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”
 2. “Видавництво та поліграфія”
 3. “Галузеве машинобудування”
 4. “Дизайн”
 5. Журналістика
 6. “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”
 7. “Комп’ютерні науки”
 8. “Інформаційні технології”
 9. “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”
 10. “Облік і оподаткування”
 11. “Менеджмент”
 12. “Маркетинг”
 13. “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”
 14. “Прикладна механіка”

 

для вступу на освітньо-професійні програми підготовки БАКАЛАВРІВ

(на основі ОКР молодший спеціаліст) з дисциплін:

 1. “Основи діловодства”
 2. “Основи економіки”
 3. “Основи поліграфії”
 4. “Основи програмування”
 5. “Технічна механіка”
 6. “Основи журналістської творчості”
 7. “Історія української журналістики”
 8. “Рисунок, живопис, композиція” (спеціальність “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”)
 9. “Рисунок, живопис, композиція” (спеціальність “Дизайн”)

 

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ

для вступу на освітньо-професійну програму підготовки БАКАЛАВРІВ
(на основі повної загальної середньої освіти)

за спеціальностями:

 1. “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”
 2. “Дизайн”
 3. “Журналістика”