Прийом на навчання

Підготовка до вступу на навчання за скороченими програмами випускників коледжів

Оголошується підготовка до вступу на навчання за скороченими програмами на основі освітньо – кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.
В період з 1 жовтня 2015р. по 30 червня 2016р. проводиться підготовка до вступних іспитів та до підсумкової атестації з окремих предметів.

За весь цикл підготовки (180 годин) встановлено оплату 1530 грн.

Результати підсумкової атестації враховуються при ліквідації академічної різниці.

Прийом на основі повної загальної середньої освіти

Підготовче відділення  УАД у 2015 – 2016 н. р. проводить прийом слухачів для вступу на основі повної загальної середньої освіти.
Документи приймаються   з 1 вересня .
Заняття  –   з 1 жовтня 2015 року по 31 травня 2016 року.

Вступники подають:

  1. Заява на ім’я ректора
  2. ксерокопія паспорта або свідоцтва про народження.

Договір  укладають особи, які мають 18 років та пред’являють  особисто паспорт   та  ксерокопію  довідки  про  присвоєння ідентифікаційного номера.На вибір слухачів пропонуються предмети:

  1. Українська мова та література- історія України
  2. Математика
  3. Фізика- образотворче мистецтво ( композиція, малюнок, живопис).

Встановити оплату за навчання на підготовчому відділенні Української   академії    друкарства  у 2015 – 2016 н. р. у таких розмірах:

за одну академічну годину                       –  8 грн. 50 коп.
за 60 годин з одного предмету                 –  510 грн.
за 120 годин з одного предмету               – 1020 грн.
Особам , які в рік вступу закінчили підготовче відділення УАД, при вступі  на інженерно – технічні напрями додається певна кількість балів за результатами підсумкової атестації.