Бібліотека

Фонд бібліотеки комплектується навчальною, науковою, довідковою літературою з усіх галузей знань, яка забезпечує навчальний та науково-дослідні процеси. У фонді бібліотеки є понад 1453 примірників видань XIX – початку XX століть.
Розгалужена структура бібліотеки академії дає змогу щорічно обслуговувати понад 5 000 читачів, видавати близько 400 000 друкованих видань.

Основними напрямками діяльності бібліотеки є:

формування фонду відповідно до профілю академії та потреб читачів;

опрацювання надходжень;

організація системи каталогів і картотек та створення їх електронної версії;

зберігання бібліотечного фонду;

абезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування студентів, аспірантів, професорсько-викладацького складу, наукових працівників, співробітників академії та інших категорій читачів згідно з їх інформаційними запитами;

обслуговування читачів по МБА;

укладання бібліографії праць учених академії;

пропаганда бібліотечно-бібліографічних знань.

Історія та сучастність

Бібліотека розпочала функціонувати з 1930 року у Харкові. Під час другої світової війни будинок інституту був зруйнований. Фонди бібліотеки згоріли повністю. 30 травня 1945 року, коли УПІ був переведений до Львова, почала працювати й бібліотека.

Детальніше…

Структура бібліотеки

У структурі бібліотеки функціонують:

  • відділ книгозберігання та обслуговування читачів;
  • відділ комплектування, наукового опрацювання літератури, організації каталогів;
  • довідково-бібліографічний та інформаційний відділ;
  • сектор читальних залів із спеціалізованими залами технічної, гуманітарної літератури і мистецтвознавства з відкритим доступом до фондів.

Детальніше…