Нормативно-правова база

  • Закон України “Про вищу освіту
  • Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність”
  • Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) (затверджений  Постановою  Кабінету Міністрів  України № 261 від 23.03.2016 р.)
  • Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів

(затверджене  Постановою  Кабінету Міністрів  України № 309 від 01.03.1999 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 960 від 14.06.2000 р., № 1124 від 27.08.2004 р., № 254 від 02.03.2010 р., №  642 від 28.07.2010 р., №  955 від 12.09.2011 р., №  538 від 07.08.2013 р.) (чинне до 01.01.2019 р.)

  • Порядок призначення і виплати стипендій

(затверджений  Постановою  Кабінету Міністрів  України № 882 від 12.07.2004 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 150 від 15.02.2006 р., № 157 від 15.02.2006 р., № 165 від 05.03.2008 р., № 983 від 07.09.2011 р., № 177 від 07.03.2012 р., № 1084 від 28.11.2012 р., № 255 від 01.04.2013 р., № 297 від 22.04.2013 р., № 334 від 13.05.2013 р., № 211 від 23.03.2016 р., № 1050 від 28.12.2016 р., № 32 від 25.01.2017 р.)

  • Наказ Міністерства освіти і науки України № 40 від 12.01.2017 р. (“Про затвердження Вимог до оформлення дисертації”)