Видавництво

Наприкінці 2003 року на базі редакційно-видавничого відділу академії було створено новий структурний підрозділ - видавництво Української академії друкарства.

Основним завданням видавництва є: організація та здійснення редакційно-видавничої діяльності академії, видання навчальної та науково-методичної літератури, що відповідає вимогам державних стандартів освіти, а також випуск наукової, довідкової та інших видів літератури з метою забезпечення навчального процесу та виконання науково-дослідних робіт.

На основі аналізу забезпечення навчального процесу академії літературою видавництво готує до видання необхідну навчально-методичну літературу.

Видавництво виконує окремі елементи редакційно-видавничого процесу: редагує, розмножує, організовує рецензування рукописів. Окрім того, видавництво організовує книгозбут, бере участь у книжкових ярмарках, виставках, розсилає обов'язкові примірники.

Адреса видавництва:
79020, м. Львів
вул. Під Голоском, 19, каб. 411
тел. (032) 242-23-57
e-mail: vydav@ukr.net

Каталог надходжень

Наукові видання

Редколегія

Головний редактор

Дурняк Богдан Васильович, ректор Української академії друкарства, доктор технічних наук, професор

Заступники головного редактора

Маїк Володимир Зеновійович, проректор із наукової роботи Української академії друкарства, кандидат технічних наук, доцент

Угрин Ярослав Михайлович, проректор із науково-педагогічної роботи Української академії друкарства, кандидат технічних наук, доцент

Відповідальний секретар

Шевчук Галина Ярославівна, завідувач редакційно-видавничого відділу видавництва Української академії друкарства

Контактна інформація

Видавництво Української академії друкарства

Відповідальний секретар редколегії

науково-технічного збірника «Наукові записки»

Шевчук Галина Ярославівна

поштова адреса: вул. Підголоско, 19, м. Львів, 79020

телефони для довідок: (0322) 242-23-57, (067) 59-67-418

е-mail: nauk.fakh.zb@uad.lviv.ua