Факультети

Факультет видавничо-поліграфічної, інформаційної технології

Факультет видавничо-поліграфічної, інформаційної технології започаткований у 1923-го році, коли у Київському художньому інституті на базі графічного відділу, яким керував професор Г.Нарбут, був створений поліграфічний факультет. У 1930 році вже з поліграфічних факультетів Київського, Харківського і Одеського художніх інститутів у Харкові було створено Харківський поліграфічний інститут, який переведено до Львова 1945-го року.

Випускники факультету працюють у видавництвах, друкарнях та інших закладах, пов’язаних з поліграфією, на теренах цілого краю. Багато з них займають керівні посади, деякі організували власні поліграфічні заклади. Випускники факультету також добре себе зарекомендували як спеціалісти-керівники на підприємствах Росії, Білорусі, Ізраїлі, Німеччині, Латвії, Литві, Естонії, Болгарії, Кубі та інших держав.

1998 року факультет отримав назву „Видавничо-поліграфічної, інформаційної технології”. З 2002 навчального року факультет почав готувати фахівців спеціальностей за новоствореним напрямом „Видавничо-поліграфічна справа” і „Мистецтво”. Таку реорганізацію спричинили новітні зміни в поліграфії і приєднання України до міжнародних стандартів освіти.

З історією факультету видавничо-поліграфічної інформаційної технології Української академії друкарства тісно пов’язані імена всесвітньо відомих митців – професорів В.Касіяна, О.Кульчицької, Я.Гояна, колишнього проректора, завідувача кафедри хімії Є.Д.Ніколайчука, М.А.Прядка (першого завідувача кафедри технології друкарсько-обробних процесів і поліграфічних матеріалів), Я.К.Шамборовського (члена першої спеціалізованої ради УПІ ім.Ів.Федорова з захисту кандидатських і докторських дисертацій), Є.І.Заболотного (колишнього декана факультету), професорів, заслужених діячів науки і техніки України Кравчука В.А., Мервінського Р.І., П.Л.Пашулі, Е.Т.Лазаренка, Шибанова В.В., заслуженого працівника освіти України, багаторічного ректора С.М.Гунька, професора, доктора технічних наук Гаванко С.Ф. та багатьох інших.
Структура факультету:

Адреса ФВПІТ: 79020, Львів, Підголоско 19, к.234
Декан Миклушка Ігор Зіновійович, к.т.н, доцент
тел.: (032) 242-23-77
E-mail: fvpit@uad.lviv.ua
Заступник декана,куратор ECTS Конюхова Іванна Іванівна
8(032) 2422377
Cтарший інспектор Цімер Олена Богданівна
8(032) 2422377
Інспектор деканату Коминар Людмила Іванівна
8(032) 2422377

 

Факультет комп´ютерно-поліграфічної інженерії

 

Від механічного факультету УПІ ім. Івана Федорова до факультету комп’ютерної поліграфічної інженерії – такий півсторічний шлях однієї з ланок підготовки фахівців для поліграфічної промисловості України, близького і далекого зарубіжжя.

Першим деканом механічного факультету був Володимир Григорович Шпіца, який пізніше, в 1952 р., став директором, а згодом ректором УПІ. В різні часи факультетом також керували: Юхим Самійлович Віксман, Григорій Денисович Толстой, Василь Андрійович Іщенко, Олександр Миколайович Полюдов, Юрій Йосипович Хведчин, Степан Григорович Стельмащук, Діонізій Васильович Чабан. В даний час факультет очолює доцент, к.т.н. Ігор Теодорович Стрепко.

Факультет має свої філії випускних кафедр у науково-дослідному інституті поліграфічної промисловості ім. Т.Г.Шевченка, на заводі фрезерних верстатів та на Львівській книжковій фабриці „Атлас”.

Навчання на факультеті здійснюється за двома напрямами: „Автоматизація та комп’ютерно – інтегровані технології”, „Інженерна механіка”.

За напрямом „Інженерна механіка” на факультеті готують фахівців за спеціальностями „Поліграфічні машини і автоматизовані комплекси”, „Машини і технологія пакування”, „Технологія машинобудування”.

За напрямом „Автоматизація та комп’ютерно – інтегровані технології” на факультеті навчаються студенти за спеціальностями „Автоматизоване управління технологічними процесами”, „Комп’ютерно – інтегровані технологічні процеси і виробництва”.

 

Структура факультету:

Адреса ФКПІ: 79020, Львів, Підголоско 19, к. 219
Декан Стрепко Ігор Теодорович, к.т.н., доц.
тел.: 8(032)2422376
e-mail: FKPI@uad.lviv.ua
Заступник декана,куратор ECTS Шустакевич Андрій Іванович, к.т.н., доц.
8(032) 2422376
Секретар-методист Пащак Оксана Миколаївна
8(032) 2422376

 

Факультет медіакомунікацій та підприємництва

 

Історія факультету починається з 1965 року, коли в Українському поліграфічному інституті ім. Ів.Федорова ( з 1994 року – Українська академія друкарства) був створений інженерно-економічний факультет, хоча підготовка інженерів-економістів в академії ведеться з 1930 року. Організатором та довголітнім деканом факультету був випускник інституту Р.М.Машталір, доктор економічних наук, професор, перший доктор економічних наук в поліграфії у колишньому СРСР. З 1967 року на факультеті розпочалася підготовка редакторів наукової, технічної та інформаційної літератури, з 1977 року – підготовка книгознавців і організаторів книжкової торгівлі. З 1990 року відкрито спеціальність „Облік і аудит”, а з 2001 року – спеціальність „Маркетинг”.

З історією факультету медіакомунікацій та підприємництва Української академії друкарства тісно пов’язані імена заслуженого діяча науки та техніки України Р.М.Машталіра, організаторів підготовки фахівців для видавничо-поліграфічного комплексу держави А.М.Левіна, Б.Г.Куслицького, І.М.Немченка, Ф.П.Азаренка, Ф.С.Савицького, П.К.Починка, І.М.Сиваш, В.В.Дінкевича, Ф.М.Рєзнікова, А.В.Золотухіна, Ю.О.Барнича та ін.

 

Структура факультету:

Адреса ФЕОКС: 79020, Львів, Підголоско 19, к.313
Декан Стеців Леся Петрівна, к.е.н., доц.
8(032)2422375
e-mail: feoks@uad.lviv.ua
Заступник декана,куратор ECTS Савчук Григорій Миколайович
8(032)2422375
e-mail: hryhorlv@ukr.net
Секретарі-методисти Білограць Галина Романівна
8(032)2422375
Кобля Світлана Олегівна
8(032)2422375