КОНКУРС СПІЛЬНИХ УКРАЇНСЬКО – ЛАТВІЙСТКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ

КОНКУРС СПІЛЬНИХ УКРАЇНСЬКО – ЛАТВІЙСТКИХ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2016 – 2017 рр.

 

Відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Латвійської Республіки про співробітництво в галузі освіти, науки та культури від                21 листопада 1995 року та Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про економічне, промислове та науково-технічне співробітництво від 5 жовтня 2004 року, Міністерство освіти і науки України та Державна агенція з розвитку освіти Латвійської Республіки оголошують конкурс спільних українсько-латвійських науково-дослідних проектів для реалізації у 2016‑2017 рр.

Мета конкурсу

Сприяння встановленню та розвитку якісного науково-технологічного співробітництва між науковцями обох країн.

Пріоритетні напрями:

1) енергетика та енергоефективність;

2) екологія та раціональне природокористування;

3) науки про життя, нові технології профілактики та лікування основних захворювань, дослідження у сфері біотехнологій, біоінженерії та генетики;

4) нові матеріали;

5) демографічні зміни, міграція та мігранти;

6) можливості і проблеми регіонального розвитку і соціальної згуртованості;

7) технології оборонного спрямування.

Конкурс є відкритим для будь-яких лабораторій чи науково-дослідних груп вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ та підприємств обох країн.

Конкурс відкрито з 12 жовтня по 30 грудня 2015 року

Критерії відбору

Після перевірки пропозицій на відповідність умовам конкурсу, кожна заявка передається на наукову експертизу, що проводиться паралельно в обох країнах. Після цього спільна Комісія, яка збирається за ініціативою Міністерства освіти і науки України та Державної агенції з розвитку освіти Латвійської Республіки, приступає до остаточного розгляду проектів, з метою відбору для подальшого фінансування.

Крім наукової відповідності, основними критеріями оцінки є такі:

  • компетентність науковців та їх здатність довести проект до логічного завершення;
  • наявність співвиконавця в країні-партнера;
  • взаємний обмін досвідом;
  • наукова та практична цінність, очікувані від проекту;
  • перспективність співробітництва;

Особлива увага приділятиметься проектам з дійсно новаторської тематики.

Керівники та основні учасники проектів можуть подавати кілька заявок. Однак керівники не зможуть претендувати на отримання фінансування більш, ніж за одним проектом.

 

Інтелектуальна власність

Науковці з українського боку, зокрема, керівники проектів, мають вжити усіх необхідних заходів для захисту науково-технічних та промислових цінностей, які їм належать, а також прав інтелектуальної власності. Головна увага приділятиметься тому, щоб у рамках співробітництва, не відбулося незапланованої передачі українських технологій іншим країнам.

 

Фінансування

Фінансування виділяється два роки поспіль, на кожний рік окремо. Рішення про продовження фінансування у наступному році приймається після розгляду звіту за попередній рік роботи.

 

Основні документи та терміни подання заявок на конкурс

супровідний лист на бланку установи-заявника на ім’я заступника Міністра освіти і науки Стріхи М.В.;

заповнена форма заявки на участь у конкурсі українською та англійською мовами із оригіналами підписів та печаток (у паперовому вигляді (2 прим.) та на електронному носії);

лист від організації-співвиконавця спільного проекту на бланку установи-заявника;

акт експертизи на відкриту публікацію результатів досліджень по темі проекту – 1 прим.;

анотація проекту українською мовою з підписом керівника проекту – 1 прим.

Розглядатися будуть лише ті документи, які відправлені не пізніше останнього дня конкурсу (по даті на поштовому штемпелі) на адресу МОН (Україна, 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 16), а також зареєстровані у канцелярії:

– у разі надсилання поштою – кімната 310 (канцелярія; штамп на конверті поштового відправлення повинен датуватися не пізніше 30 грудня 2015 р.);

– у разі особистої передачі – документи необхідно залишити у скриньці для листувань, яка розташована у холі МОН (м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 16).

Заявки, оформлені без дотримання усіх вищезазначених вимог, розглядатись не будуть!

Форма заявки на участь у конкурсі розміщена на веб-сторінці: www.mon.gov.ua

Кандидатам на участь у конкурсі з української сторони варто переконатися у тому, що їхні латвійські партнери подали відповідну заявку до Державної агенції з розвитку освіти Латвійської Республіки.

В межах виділеного бюджетного фінансування Сторін, з виконавцями робіт щорічно укладаються договори на виконання конкретних проектів з фінансуванням національної частини проекту поточного року .

Після закінчення виконання проекту Замовникові (установі, з якою Виконавець уклав договір) подаються науковий і фінансовий звіти. У наукових звітах повинні бути викладені результати наукових досліджень, акти впровадження й рекомендації прикладного характеру, а також можливі перспективи від широкого впровадження наукових розробок.

 

 

Відповідальні організації:

З української сторони:

Міністерство освіти і науки України

Управління міжнародного співробітництва    та європейської інтеграції

Сировацька Валерія Євгенівна

Тел. 044 287 82 50

e-mail: v_syrovatska@mon.gov.ua

 

З латвійської сторони:

Державна агенція з розвитку освіти

Майя БУНДУЛЕ

Начальник відділу міжнародних наукових програм

телефон : +371 67785423

e-mail: maija.bundule@viaa.gov.lv

Завантажити форму заявки Ви можете тут