Обсяги держзамовлення

Обсяг державного замовлення
на підготовку фахівців з вищою освітою у 2016
році

Освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів

Спеціальність

Максимальні обсяги прийому
на основі повної загальної середньої освіти

Обсяги прийому
на основі ОКР молодшого спеціаліста

Денна форма

Заочна форма

Денна форма

Заочна форма

022 Дизайн

8

7

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

15

15

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

10

3

2

061 Журналістика

15

10

071 Облік і оподаткування

10

5

1

075 Маркетинг

10

5

2

4

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

15

2

5

2

131 Прикладна механіка

26

13

3

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

37

2

8

2

186 Видавництво та поліграфія

40

55

 

Обсяги державного замовлення
на підготовку фахівців з вищою освітою у 2016 році

Освітньо-професійні програми підготовки спеціалістів, магістрів

Спеціальність

Спеціаліст

Магістр

Денна форма

Заочна форма

Денна форма

Заочна форма

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

16

1

9

1

061 Журналістика

19

6

18

3

071 Облік і оподаткування

7

3

5

2

073 Менеджмент (Управління фінансово-економічною безпекою)

15

075 Маркетинг

7

3

5

3

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

19

9

10

5

131 Прикладна механіка

14

2

10

2

131 Галузеве машинобудування

7

3

5

2

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

25

5

15

3

186 Видавництво та поліграфія

68

14

35

10