Обсяги держзамовлення

Планові обсяги державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2017 році

 Завантажити пропозиції щодо мінімальних та максимальних обсягів державного замовлення в 2017 році на підготовку фахівців ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти 00167 Українська академія друкарства

Ступінь бакалавра

Спеціальність Обсяги прийому* на основі повної загальної середньої освіти Обсяги прийому* на основі ОКР молодшого спеціаліста
Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма
022 Дизайн 10 2 10
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 12 2 11
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 13 10 3
061 Журналістика 10 3 10
071 Облік і оподаткування 10 10
073 Менеджмент 10 10 3
075 Маркетинг 10 5
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 10 2 5
122 Комп’ютерні науки 10 10 5
126 Інформаційні системи та технології 10 10
131 Прикладна механіка 26 10 10
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 40 2 5
186 Видавництво та поліграфія 40 10 35

* Обсяги державного замовлення можуть бути скориговані МОН України

Ступінь магістра

Спеціальність Обсяги прийому на основі ступеня бакалавра
Денна форма Заочна форма
022 Дизайн 3 0
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 11 0
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 2 0
061 Журналістика 19+16 2
071 Облік і оподаткування 6 0
073 Менеджмент 6 0
075 Маркетинг 6 1
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 10 1
122 Комп’ютерні науки 5 0
126 Інформаційні системи та технології 0 0
131 Прикладна механіка 10 1
133 Галузеве машинобудування 10 1
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 27 3
186 Видавництво та поліграфія 41 7