IX Міжнародна науково-практична конференція КВАЛІЛОГІЯ КНИГИ

Запрошуємо прийняти участь у роботі

IX Міжнародної науково-практичної конференції

КВАЛІЛОГІЯ КНИГИ

 Для участі в конференції потрібно надіслати до 28 квітня 2017 року на електронну адресу оргкомітету QualityUAD@gmail.com:

  • Заявку на участь у конференції (необхідно вказати ПІБ, науковий ступінь, вчене звання; тему доповіді; e-mail та контактний телефон);
  • Тези доповідей.

Вимоги до оформлення тез доповідей:

  • Обсяг тексту – до 3-х повних сторінок формату А4;
  • Шрифтове оформлення: гарнітура – Times New Roman, кегль – 12п, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1 см;
  • Поля, см: ліве – 2,5 ; праве – 1,5; верхнє – 2,5; нижнє – 2;
  • Рисунки слід подавати у вигляді окремих файлів у форматах TIFF, JPEG, EPS, cdr;

Для набору формул використовувати редактор формул Microsoft Equation

Порядок розміщення матеріалу:

– УДК;

– Імена, прізвища авторів, навчальний заклад, установа;

– Ініціали та прізвище наукового керівника, вчене звання, ступінь, посада;

– Назва доповіді;

– Текст;

– Список використаної літератури.

 

Мови конференції: українська, англійська, німецька, польська, російська.

Всі матеріали надіслати на електронну адресу: QualityUAD@gmail.com