Monthly Archives: Березень 2016

15Бер/16

Науково-методична конференція «Розробка та запровадження нових державних стандартів підготовки фахівців для видавничо-поліграфічної та суміжних з нею галузей»

Науково-методична комісія МОН України з підготовки фахівців з напряму «Видавничо-поліграфічна справа» та Українська академія друкарства – базовий ВНЗ з цього напряму, запрошують Вас взяти участь в роботі науково-методичної конференції на тему: «Розробка та запровадження нових державних стандартів підготовки фахівців для видавничо-поліграфічної та суміжних з нею галузей», яка відбудеться 24-25 березня 2016 р. в УАД, за адресом: м. Львів, вул. Підголоско 19, ауд. 101. Реєстрація учасників розпочнеться 24 березня о 10 год.

Учасники конференції: керівники та спеціалісти видавничо-поліграфічної та суміжних з нею галузей; керівники та викладачі ВНЗ, коледжів та ліцеїв зі спеціальностей цієї сфери; відповідальні працівники Міністерства освіти і науки, місцевого і галузевого управління.

Спеціальності: «Видавництво та поліграфія», «Журналістика», «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», «Дизайн», «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Маркетинг», «Облік і оподаткування», «Прикладна механіка», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Мета і задачі конференції: Учасники конференції дістануть актуальну інформацію та обміняються думками, щодо запровадження освітніх реформ для якісної підготовки фахівців різних освітніх рівнів. Представники виробничої сфери висловлять пропозиції до змісту освітньо-наукових і освітньо-професійних навчальних програм. Розглядатимуться питання узгодження інтегрованих навчальних планів академії з виробничими підприємствами, коледжами і ліцеями. Висновки і рекомендації конференції, скеровані у державні і виробничі управлінські структури, стануть підставою для прийняття рішень. Разом, спільними силами збережемо і розбудуємо мережу ефективної галузевої освіти.

Про бажання взяти участь у конференції необхідно повідомити до 15 березня 2016 р, надіславши на Е-mail оргкомітету файл з такими даними: Прізвище, ім’я, по-батькові; Місце праці, посада; Науковий ступінь, Вчене звання; Тема доповіді; Е-mail і телефон; Необхідність забезпечення місцем проживання.

Тези доповідей будуть опубліковані, термін їх подачі – до 15 березня 2016 р. Учасники можуть не подавати тези і обмежитися лише темою виступу з рекомендаціями.

Оргкомітет:

Е-mail: іhbаr@uкr.net;

тел. +380679969770 (Барановський Ігор Васильович).

15Бер/16

Кафедра іноземних мов

Кафедра ІНОЗЕМНИХ МОВ Української академії друкарства проводить підготовку студентів усіх факультетів з дисципліни «Іноземна мова (за професійним смпрямуванням). На кафедрі викладають англійську, німецьку та французьку мови.

Історія кафедри іноземних мов УАД

Перша згадка про кафедру походить з 1944 р. (харківський період). Перший документ львівського періоду – наказ № 1-/12 від 14.09.1945 року про віднесення кафедри іноземних мов до загальноінститутських кафедр і підпорядкування її безпосередньо навчальній частині. З кінця 90-х років кафедра іноземних мов увійшла до складу ФЕОКСу (факультет економіки і організації книжкової справи).

Видатні науковці кафедри

Михайло Миколайович Гресько(1913- 1989рр.), видатний український літературознавець, бібліограф, кандидат філологічних наук, який працював на кафедрі іноземних мов з липня 1955 року до січня 1974 року викладачем французької та німецької мов. В його творчій спадщині 103 публікації, серед яких – бібліографічний покажчик « Т.Г.Шевченко французькою мовою (1847-1867)». Детальніше тут.

Міжнародна діяльність кафедри

Історія кафедри – це також історія її активної участі у підготовці іноземних спеціалістів, у налагодженні зв‘язків із закордонними вищими навчальними закладами поліграфічного спрямування та закордонними видавничо-поліграфічними підприємствами. Детальніше тут.

Навчально-методична та наукова робота кафедри

Іноземна мова вивчається на всіх факультетах і спеціальностях УАД. Основний наголос робиться на тому, щоб навчити студентів читати і перекладати фахову літературу, отримати комунікативні навички, необхідні для спілкування. Детальніше тут.

Студентська наукова робота

Викладачі кафедри керують науковою роботою студентів, результати якої представлені на щорічній студентській науковій конференцїї УАД. Тези доповідей друкуються в наукових збірках студентських наукових робіт УАД. Детальніше тут.

15Бер/16

Студентська наукова робота

Викладачі кафедри керують науковою роботою студентів, результати якої представлені на щорічній студентській науковій конференцїї УАД. Тези доповідей друкуються в наукових збірках студентських наукових робіт УАД.

Щороку найкращі студенти беруть участь у Всеукраїнській олімпіаді з іноземних мов.

На базі кафедри діє гурток іноземної мови

Кафедра іноземних мов УАД щорічно у листопаді проводить конкурс на кращого знавця іноземної мови (англійська, німецька, французька секції).

На базі нашої кафедри і за підтримки керівництва УАД відбувся на високому рівні міжнародний українсько-німецько-польський семінар «Молодь без кордонів. Україна – джерело невичерпних перспектив». Участь у семінарі взяли: студенти УАД, студенти Університету інформаційних технологій і менеджменту (Польща, Жешів), Європейського університету ім. Йозефа Тішнера (Польща, Краків), Європейського інституту (Польща, Лодзь).

 

15Бер/16

Навчально-методична та наукова робота кафедри

Іноземна мова вивчається на всіх факультетах і спеціальностях УАД. Основний наголос робиться на тому, щоб навчити студентів читати і перекладати фахову літературу, отримати комунікативні навички, необхідні для спілкування.

Практичне навчання студентів здійснюється на високому організаційно- методичному рівні.Активно впроваджується кредитно- модульна система навчання.

Вагоме місце у роботі викладачів займає навчально- методична робота, яка пов‘язана зі специфікою академії та скерована на інтеграцію з профілюючими кафедрами. Кафедрою створені нові навчальні і робочі програми з усіх дисциплін, які відповідають вимогам Болонської угоди. В програмах враховані години для практичних занять, для самостійної та для індивідуальної роботи..Всі програми мають професійну спрямованість та підпорядковані основній меті – підготовці висококваліфікованого спеціаліста видавничо-поліграфічної галузі зі знанням іноземної мови.

У навчально- методичному арсеналі кафедри- комплекти відео- та аудіокурсів для різних рівнів навчання, комплекти підручників з іноземних мов, видані у Кембриджі, Оксфорді, словники,періодичні видання, а також посібники та методичні розробки викладачів кафедри для спеціальностей саме УАД . Кожен з викладачів кафедри має сформований набір навчальних матеріалів (роздатковий матеріал, тексти, граматичні вправи ,таблиці з граматики, рольові ігри, тести тощо).

Науковим напрямком кафедри іноземних мов є дослідження актуальних питань викладання іноземних мов у вищій школі, теорія та практика перекладу науково-технічного та художнього тексту, проблеми лексикології, стилістики, граматики та функціонування таких структур в технічному та художньому текстах. Результати наукової та науково- методичної роботи, що ведеться викладачами кафедри, представлені у вигляді монографій, наукових статей, тез, підручників, навчальних посібників, словників і методичних матеріалів.

Викладачі кафедри іноземних мов – постійні учасники міжнародних, національних, регіональних і академічних наукових конференцій та семінарів.

У науково-методичному плані викладачі кафедри співпрацюють з такими зарубіжними центрами інформації та вивчення мов як “British Council”, школа International House, система шкіл англійської мови “D’elite School”, курси школи “Go American English”та London School of English у Львові (англійська мова), науково-дослідницький центр ФРН, інститут ім. Гете (німецька мова), Французький методично-інформаційний центр у м. Львові (французька мова).

З метою обміну досвідом щодо викладання іноземних мов викладачі кафедри продовжують співпрацю із науковими установами та вищими навчальними закладами шляхом:

  • організації проходження курсів підвищення кваліфікації;
  • проведення спільних науково-практичних конференцій;
  • видання навчально-методичних посібників з проблематики викладання іноземних мов;
  • розробки навчальних програм за профілем кафедри;
  • захисту дисертаційних досліджень;
  • контактів із викладачами та науковцями ВНЗ.

Кафедра співпрацює з університетом «Артевельде» (Бельгія), ЛНУ ім. Івана Франка; Львівським університетом внутрішніх справ; Львівським інститутом банківської справи Університету банківської справи НБУ, Львівським науково-практичним центром; Львівським національним медичним університетом, Львівським університетом безпеки життєдіяльності, Університетом «Києво-Могилянська академія», Прикарпатським національним університеттом ім.В.Стефаника, Львівським національним аграрним університетом,. Українським Католицьким Університетом, Львівським інститутом менеджменту тощо.