Monthly Archives: Квітень 2015

24Кві/15

Інформація спеціалізованої вченої ради

 1. Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня
 2. Пам’ятка здобувачеві вченого ступеня кандидата наук
 3. Пам’ятка офіційному опонентові
 4. Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
 5. Вимого до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій
24Кві/15

Контакти спеціалізованої вченої ради

Голова спеціалізованої вченої ради Д35.101.01,

доктор технічних наук, професор

ДУРНЯК БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ

тел. (032) 242-23-40

 

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д35.101.01,

доктор технічних наук, професор

РЕГЕЙ ІВАН ІВАНОВИЧ

тел. (032) 260-03-43

 

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д35.101.01,

кандидат технічних наук, доцент

ЖИДЕЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ЦЕЗАРІЙОВИЧ

E-MAIL: v_uad@ukr.net

тел. (032)235-75-77

 

24Кві/15

Головна

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

07.10.2015

Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 29 вересня 2015 року

Відповідно до підпунктів 47, 48 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. N 630, Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1170/19908, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1169/19907, Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2012 р. за № 1850/22162, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 29 вересня 2015 року

НАКАЗУЮ:

 1. Утворити:

1) спеціалізовані вчені ради відповідно до переліку згідно з додатком 1;

 1. Затвердити склад спеціалізованих вчених рад, утворених відповідно до абзацу другого пункту 1 цього наказу, згідно з додатком 3.

Міністр Сергій КВІТ

Директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації С. Д. Криштоф

Додаток 1  до наказу Міністерства освіти і науки України 07.10.2015 № 1021

Перелік спеціалізованих вчених рад

ТЕХНІЧНІ НАУКИ В Українській академії друкарства спеціалізована вчена рада Д 35.101.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва» та 05.13.06 «Інформаційні технології» строком на два роки. Додаток 3 до наказу Міністерства освіти і науки України 07.10.2015 № 1021

Склад спеціалізованих вчених рад

Українська академія друкарства Д 35.101.01

Голова ради:

 1. Дурняк Богдан Васильович, д.т.н., професор, ректор, Українська академія друкарства, спеціальність 05 .13 .06.

Заступник голови:

 1. Регей Іван Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Українська академія друкарства, спеціальність 05.05.01.

Вчений секретар:

 1. Жидецький Валерій Цезарійович, к.т.н., доцент, професор кафедри, Українська академія друкарства, спеціальність 05.05.01.

Члени ради:

 1. Величко Олена Михайлівна, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет України «КПІ» , спеціальність 05.05.01;
 2. Гавенко Світлана Федорівна, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Українська академія друкарства, спеціальність 05.05.01;
 3. Казьмірович Роман-Станіслав Владиславович, д.т.н., професор, професор кафедри, Українська академія друкарства, спеціальність 05.13.06;
 4. Коробчинський Максим Володимирович, д.т.н., доцент, доцент кафедри, Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка Міністерства оборони України, спеціальність 05 .13.06;
 5. Кузнецов Владислав Олександрович, д.т.н., доцент, професор кафедри, Українська академія друкарства, спеціальність 05.05.01;
 6. Кунченко-Харченко Валентина Іванівна, д.т.н., доцент, професор кафедри, Черкаський державний технологічний університет, спеціальність 05.13.06;
 7. Луцків Микола Михайлович, д.т.н., професор, професор кафедри, Українська академія друкарства, спеціальність 05.13.06;
 8. Морфлюк Валерій Федорович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України «КПІ», спеціальність 05.05.01;
 9. Огірко Ігор Васильович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, українська академія друкарства, спеціальність 05.13.06;
 10. Сенківський Всеволод Миколайович, д.т.н., професор, Українська академія друкарства, завідувач кафедри, спеціальність 05.13.06;
 11. Сікора Любомир Степанович, д.т.н., професор кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри, спеціальність 05.13.06;
 12. Тимченко Олександр Володимирович, д.т.н., професор, професор кафедри, Українська академія друкарства, спеціальність 05.13.06;
 13. Топольницький Петро Володимирович, д.т.н., професор, професор кафедри, Українська академія друкарства, спеціальність 05.05.01;
 14. Чехман Ярослав Іванович, д.т.н., професор, Українська академія друкарства, професор’ кафедри, спеціальність 05.05.01;
 15. Шовгенюк Михайло Васильович, д.ф.-м.н., професор, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, провідний науковий співробітник, спеціальність 05.05.01.

 

Директор департаменту атестації кадрів вигцої кваліфікації С. Д. Криштоф